Fideos ar gyfer hunan-ddysgu ac asesu a grëwyd gydag EDpuzzle gennyf i.

Videos for self-learning and assessment made on EDpuzzle by me.

external image edpuzzle.png

1. Cofrestra fan hyn: edpuzzle.com Clicia ar I'm a new student a chwblha'r manylion. Defnyddia dy enw llawn yn hytrach dy enw yn unig. Defyddia dy enw llawn di heb gapiau fel enw defnyddiwr e.e., enw defnyddiwr Jack Jones fydd jackjones.
Sign up here: edpuzzle.com Click on I'm a new student and complete the details. Use your full name instead of just a name. Use your full name without gaps for your username e.e., Jack Jones' username would be jackjones.

2. Clicia ar Add class a rho god y dosbarth i mewn. Gofynna amdano fe gennyf i.
Click on Add class and put the class code in. Ask for it from me.

3. Ar ôl ychwanegu'r cod, bydd y fideos a gysylltir â'r dosbarth yn ymddangos. Clicia ar un ohonynt i ddysgu am y pwnc a chael dy asesu ar y cyd.
After adding the code, the videos connected to the class will appear. Click on one of them to learn about the topic and be tested at the same time.

4. I fewngofnodi ar ôl cofrestru, clicia ar Login > Student.
To log in after signing up, click on Login > Student.

Cyd-destun A - Yr Ardal